Bli med og satse på næringslivet i Namsskogan og Røyrvik!

Namsskogan og Røyrvik kommuner har samlet seg om et omstillingsarbeid for å styrke næringslivet og gjøre det mer attraktivt å bo i, jobbe i og besøke området. Sammen skal vi styrke regionen vår.

Foto: Steinar Johansen

Hvordan kan du bidra?

Dersom du sitter med en god idé for hvordan området kan skape flere og mer robuste arbeidsplasser, kan du være aktuell som mottaker av våre omstillingsmidler. Ta kontakt med oss for rådgivning!

Kommunene Namsskogan og Røyrvik har omstillingsstatus. Det innebærer at vi går sammen om å styrke næringslivet og sørge for vekst i området.

I løpet av fire år skal vi jobbe målrettet for å skape flere robuste bedrifter der innovasjon, bærekraft og naturbaserte næringer står i sentrum. Vårt mål er 80 sikrede og nye arbeidsplasser innen 2026.

Sysselsetting

Røyrvik: 194
Namsskogan: 368

Folketall

Røyrvik: 429
Namsskogan: 814

Nye og sikrede arbeidsplasser

11 av 80

Namsskogan og Røyrvik ligger på grensa mellom Trøndelag og Nordland øverst i Namdalen. Børgefjell Nasjonalpark går gjennom begge kommunene og fortsetter inn i Nordland.

Kartgrunnlag: Kartverket (Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0)

Artikler

Her kan du lese oppdateringer og nyhetssaker fra omstillingsarbeidet i Namsskogan og Røyrvik.

Få siste nytt fra omstillingsprogrammet og hold deg oppdatert på utviklingen av næringslivet i Namsskogan og Røyrvik.
Vi ønsker Stian Brekkvassmo velkommen som ny styreleder i Børgefjell Utvikling.
Nå er det far Rolf og sønnene Andreas og Tomas Lavik i Namsvatn Padlesenter som frakter fjellturister over Namsvatnet inn til porten av Børgefjell Nasjonalpark.
Få siste nytt fra omstillingsprogrammet og hold deg oppdatert på utviklingen av næringslivet i Namsskogan og Røyrvik.
Vi ønsker Stian Brekkvassmo velkommen som ny styreleder i Børgefjell Utvikling.