Bli med og satse på næringslivet i Namsskogan og Røyrvik!

Namsskogan og Røyrvik kommuner har samlet seg om et omstillingsarbeid for å styrke næringslivet og gjøre det mer attraktivt å bo i, jobbe i og besøke området. Sammen skal vi styrke regionen vår.

Foto: Steinar Johansen

Hvordan kan du bidra?

Dersom du sitter med en god idé for hvordan området kan skape flere og mer robuste arbeidsplasser, kan du være aktuell som mottaker av våre omstillingsmidler. Ta kontakt med oss for rådgivning!

Kommunene Namsskogan og Røyrvik har omstillingsstatus. Det innebærer at vi går sammen om å styrke næringslivet og sørge for vekst i området.

I løpet av fire år skal vi jobbe målrettet for å bidra til å skape flere robuste bedrifter der innovasjon, bærekraft og naturbaserte næringer står i sentrum. Vårt mål er å bidra til 80 sikrede og nye arbeidsplasser innen 2026.

Sysselsetting

Røyrvik: 194
Namsskogan: 368

Folketall

Røyrvik: 429
Namsskogan: 814

Arbeidsplasser

24 av 80

Namsskogan og Røyrvik ligger på grensa mellom Trøndelag og Nordland øverst i Namdalen. Børgefjell Nasjonalpark går gjennom begge kommunene og fortsetter inn i Nordland.

Kartgrunnlag: Kartverket (Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0)

Artikler

Her kan du lese oppdateringer og nyhetssaker fra omstillingsarbeidet i Namsskogan og Røyrvik.

Marius Berntsen tilbyr eksklusive jakt- og fiskeopplevelser i Indre Namdal til turister fra hele Europa. Nå vil han styrke tilbudet i samarbeid med andre aktører i området.
Joma Gruver søker etter prosjektleder og plassjef med arbeidssted Røyrvik.
Det ble fullt hus da Røyrvik Næringsforum inviterte til kickoff for felles næringsforum i Røyrvik og Namsskogan.
Marius Berntsen tilbyr eksklusive jakt- og fiskeopplevelser i Indre Namdal til turister fra hele Europa. Nå vil han styrke tilbudet i samarbeid med andre aktører i området.
Joma Gruver søker etter prosjektleder og plassjef med arbeidssted Røyrvik.