Dette er Børgefjell utvikling

Namsskogan og Røyrvik har slått sammen kreftene for å gjennomføre et ekstraordinært arbeid med næringsutvikling i kommunene. Ved å samarbeide kan vi benytte midlene der de vil ha størst effekt, og på den måten bidra til større verdiskaping for bedrifter og næringsliv. Organisasjonen som forvalter midlene i omstillingsperioden, heter Børgefjell utvikling.

Foto: Steinar Johansen

Vårt styre

  • Inge Ryan (styreleder)
  • Tove Heggedal Ingulfsvann
  • Svein Karlsen
  • Kristine Fagerland
  • Inge Bartnes
  • Stian Brekkvassmo
  • Maren Wiik Aspnes

 

Observatører:

  • Røyrvik kommune v/Ellinor Marita Jåma
  • Innovasjon Norge v/Arnstein Kirste
  • Trøndelag fylkeskommune v/Ole Harris Hanssen

Vårt mandat

Børgefjell utvikling har fått tildelt sitt mandat fra Namsskogan og Røyrvik kommune. Vi skal jobbe proaktivt for å sikre eksisterende og skape nye arbeidsplasser, vi skal gjennomføre et kompetanseløft og innovere næringslivet. Målet er å sikre en robust og bærekraftig region som er attraktiv både for dem som allerede bor her, og for nye innbyggere.

Vi kan hjelpe deg

Børgefjell utvikling har fått tildelt sitt mandat fra Namsskogan og Røyrvik kommune. Vi skal jobbe proaktivt for å sikre eksisterende og skape nye arbeidsplasser, vi skal gjennomføre et kompetanseløft og innovere næringslivet. Målet er å sikre en robust og bærekraftig region som er attraktiv både for dem som allerede bor her, og for nye innbyggere.

Har du spørsmål eller ønsker å bidra? Da vil vi gjerne høre fra deg. 

Foto: