Dette er Børgefjell utvikling

Namsskogan og Røyrvik har slått sammen kreftene for å gjennomføre et ekstraordinært arbeid med næringsutvikling i kommunene.

Børgefjell Utvikling er organisasjonen som forvalter midlene i omstillingsperioden.

Årsrapporter:

Foto: Steinar Johansen

Vårt styre

  • John Petter Mellingen (styreleder)
  • Kristine Fagerland
  • Bente Estil
  • Maifrid Alsgård
  • Hans Roger Tangen

Vara: Marius Berntsen

Observatører:

  • Røyrvik kommune v/kommunedirektør
  • Namsskogan kommune v/kommunedirektør
  • Innovasjon Norge
  • Trøndelag fylkeskommune

I tillegg inviteres ordførerne i Namsskogan og Røyrvik kommune til styremøtene som eierkommuner av omstillingsprogrammet

Vårt mandat

Børgefjell utvikling har fått tildelt sitt mandat fra Namsskogan og Røyrvik kommune. Vi skal jobbe proaktivt for å sikre eksisterende og skape nye arbeidsplasser, vi skal gjennomføre et kompetanseløft og innovere næringslivet. Målet er å sikre en robust og bærekraftig region som er attraktiv både for dem som allerede bor her, og for nye innbyggere.

Vi kan hjelpe deg

Ønsker du å omstille og utvikle bedriften og området?

Har du vekstambisjoner og tanker om hvordan skape økt aktivitet? .

Kan du tenke deg kompetanseheving for å øke bedriftens utviklingsevne? 

Har du spørsmål eller ønsker å bidra? Da vil vi gjerne høre fra deg. 

Foto: