Dette er Børgefjell utvikling

Namsskogan og Røyrvik har slått sammen kreftene for å gjennomføre et ekstraordinært arbeid med næringsutvikling i kommunene.

Børgefjell Utvikling er organisasjonen som forvalter midlene i omstillingsperioden.

Foto: Steinar Johansen

Vårt styre

 • Stian Brekkvassmo (styreleder)
 • Hans Oskar Devik
 • Tove Heggedal Ingulfsvann
 • Svein Karlsen
 • Kristine Fagerland
 • Inge Bartnes
 • Bente Estil

Observatører:

 • Røyrvik kommune v/kommunedirektør
 • Namsskogan kommune v/kommunedirektør
 • Innovasjon Norge
 • Trøndelag fylkeskommune

I tillegg inviteres ordførerne i Namsskogan og Røyrvik kommune til styremøtene som eierkommuner av omstillingsprogrammet

Vårt mandat

Børgefjell utvikling har fått tildelt sitt mandat fra Namsskogan og Røyrvik kommune. Vi skal jobbe proaktivt for å sikre eksisterende og skape nye arbeidsplasser, vi skal gjennomføre et kompetanseløft og innovere næringslivet. Målet er å sikre en robust og bærekraftig region som er attraktiv både for dem som allerede bor her, og for nye innbyggere.

Vi kan hjelpe deg

Ønsker du å omstille og utvikle bedriften og området?

Har du vekstambisjoner og tanker om hvordan skape økt aktivitet? .

Kan du tenke deg kompetanseheving for å øke bedriftens utviklingsevne? 

Har du spørsmål eller ønsker å bidra? Da vil vi gjerne høre fra deg. 

Foto: