Dette er suksessformelen

–Bedrifter som er nysgjerrige og som tør å løse oppgaver på nye måter har best forutsetning for å lykkes med omstilling, sier Eirik H. Iversen, daglig leder i Børgefjell utvikling.

Han er tydelig på hva han anser som en del av suksessformelen til bedriftene som søker omstillingsmidler.

–De som lykkes er de som virkelig klarer å tenke nytt, samtidig som de skaper en systematikk i arbeidet og en utviklingskultur i bedriften. En del av suksessen er også det å få til samarbeid med andre i området. Vi ser at flere bedrifter nå tar viktige grep for å utvikle bedriften og posisjonere seg for vekst.

Han forteller at det er når bedriftene og kommunene tør å gripe muligheter, tenke nye tanker og justere etablerte måter å løse oppgavene på, at de lykkes med omstilling.

-Endringsvilje og nysgjerrighet, en ambisjon om vekst, en vilje til å gripe nye markeder, utvikle nye produkter og prøve nye arbeidsmetoder er eksempler på det vi ser at bedriftene som lykkes gjør, sier han.

Tidligfase for treffsikker satsing
Omstillingsprogrammet bevilger hovedsaklig midler til tidligfasearbeid i prosjekter. Mange av de innvilgede søknadene er forstudier og forprosjekter som skal se på muligheten for treffsikker satsing i bedriften. I denne fasen får bedriftene utforske sine muligheter for utvikling, og de kan få det fundamentet de trenger for å vite hvorvidt og eventuelt hvordan dette kan satses på videre.

-Vi ser at bedrifter får viktige avklaringer i denne fasen, og det det er av stor verdi. Her avklarer de rett og slett om ideen har et realistisk utviklingspotensiale. Gevinsten av å utforske mulighetene for utvikling og nytenking er stor. Kanskje finner man etter endt forstudie ut at man må tenke annerledes. Da kan man justere retning, sier Iversen.

En milepæl
Omtrent halvveis i omstillingsperioden passerer Børgefjell Utvikling 100 innvilgede tilsagn. Det er små og store prosjekter som alle er med på å legge grunnlaget for økt robusthet og utviklingsevne i næringslivet og i kommunene.

–Dette er en milepæl på flere måter. Vi ser ut til å ha lykkes med å bygge en forståelse for at denne unike muligheten til å utvikle bedriften er her akkurat nå. Vi har stadig nye søknader til behandling, men har alltid plass til flere gode prosjekter med vekstpotensiale, sier Iversen.

I tiden fremover ser vi at omstilling  og utvikling i området krever at næringslivet i større grad vektlegger systematisk kompetanseutvikling, bærekraft og digitalisering. Her er det muligheter for de som ønsker å ta viktige grep for å tenke nytt og rigge seg for framtida.

–Endringsvilje, nysgjerrighet og ambisjoner for vekst er nøkkel for å lykkes, konkluderer Iversen.

Årsrapporten for 2023 kan du lese her

Del: