Han er ny styreleder

John Petter Mellingen er ny styreleder i Børgefjell utvikling.

Det er John Petter Mellingen som nå overtar rollen som styreleder i omstillingsprogrammet. Mellingen er fra Namsskogan, bor i Røyrvik, og er for en del best kjent for sitt arbeid med Jegerpodden. Som ny styreleder vil han, sammen med resten av styret, styrke bedriftene i området og bidra til mer vekst og utvikling i Namsskogan og Røyrvik.

-Jeg takker for tilliten og ser fram å begynne arbeidet i Børgefjell utvikling. Jeg vil bruke min erfaring og lidenskap for bedriftsutvikling til å støtte bedriftene og forsterke deres vilje og evne til å omstille seg. Vi skal jobbe videre med å gjøre bedriftene og kommunene i regionen sterkere, sier Mellingen.

Han gir honnør til tidligere styreleder Stian Brekkvassmo og det styrearbeidet som er gjort til nå.

-Det er gjort en god jobb og vi fortsetter i det sporet når vi nå viderefører dette viktige arbeidet for regionen vår. Vi jobber sammen med å sikre og skape nye arbeidsplasser og øke konkurranse- og utviklingskraften både i næringslivet og i kommunene.

Daglig leder i Børgefjell utvikling, Eirik H. Iversen (fra venstre) sammen med ny styreleder John Petter Mellingen.

Nytt styre
Nytt styre består av styreleder John Petter Mellingen, styremedlemmer Kristine Fagerland, Bente Estil, Maifrid Alsgård, Hans Roger Tangen. Vara er Marius Berntsen. Observatører i styret er kommunedirektørene i Namsskogan og Røyrvik kommuner, Innovasjon Norge og Trøndelag fylkeskommune. I tillegg inviteres ordførerne i eierkommune til styremøtene som representant for eierkommunene. Styrets medlemmer velges for et år.

Trøndelag fylkeskommune er oppdragsgiver for omstillingsarbeidet. Innovasjon Norge er rådgiver og kvalitetssikrer i omstillingsperioden.

Fra venstre: Eirik H. Iversen, daglig leder i Børgefjell utvikling, Kristine Fagerland, Bente Estil, John Petter Mellingen, Maifrid Alsgård, Hans Roger Tangen, Siri Bye Guldbækhei Johansen og Ole Harris Hanssen.

Om Børgefjell utvikling AS
Selskapet eies av omstillingskommunene Namsskogan og Røyrvik. De har valgt å samle seg om en ekstraordinær innsats for nærings- og samfunnsutvikling. I perioden frem til utgangen av 2026 bidrar programmet til å sikre eksisterende og skape nye arbeidsplasser, øke konkurransekraften i eksisterende og nye bedrifter og øke utviklingsevnen i det lokale næringslivet og kommunene.

Prioriterte innsatsområder for omstillingsarbeidet:
•  Næringsliv – Omstilling og nyskaping i eksisterende og nytt næringsliv
•  Kompetanse, nettverk og samarbeid – Utviklingskraft i næringsliv og kommuner
•  Attraktivitet for næringsliv og samfunn – Bolyst, synlighet og rekruttering

Visjonen til omstillingsprogrammet: Et naturbasert næringsliv i vekst, for en levende fjellregion.

Les mer på www.borgefjellutvikling.no

Del: