Dette prioriterer vi i 2024

Her er det muligheter for de som vil satse.

Fjellkommunene Namsskogan og Røyrvik har slått hodene sammen for å satse på næringslivet i Børgefjell. Det skal bli mer attraktivt å bo, jobbe og besøke området. Omstillingsprogrammet er nå snart halvveis, og dette er det som prioriteres i handlingsplanen for 2024:

Næringsliv – omstilling og nyskaping i eksisterende og nytt næringsliv

Kompetanse, nettverk og samarbeid – utviklingskraft i næringsliv og kommuner

Attraktivitet for næringsliv og samfunn – bolyst, synlighet og rekruttering

Handlingsplanen er vedtatt av eierkommunene til omstillingsprogrammet, Røyrvik og Namsskogan kommune, og viser retning og prioriteringer for omstillingsprogrammet. Du kan handlingsplanen i sin helhet her.

Forside Handlingsplan 2024 Børgefjell Utvikling
Handlingsplan 2024

Ta kontakt

Har du ideer og ønsker å gjøre en innsats på noen av områdene i planen?

–Her er det muligheter for de som vil satse. Jeg tar gjerne en prat for å se om bedriften din kan være aktuell som mottaker av våre omstillingsmidler, sier Eirik H. Iversen i Børgefjell Utvikling.

Han er tydelig på at omstillingsprogrammet er avhengig av pådrivere som ønsker å utvikle egen bedrift og kommunen for øvrig.

– Vi vil at bedriftene kikker på handlingsplanen og ser etter ideer for utvikling i sin bedrift opp mot muligheter som ligger i omstillingsprogrammet. Vi støtter opp om pådrivere og initiativtakere som går foran og gjør en innsats. Dette gir grobunn for resultater i enkeltbedrifter og regionen som helhet, sier Iversen, og understreker at man ikke må nøle med å ta kontakt for å utforske muligheter.

Eirik H. Iversen, daglig leder i Børgefjell Utvikling, ønsker at bedrifter skal ta kontakt.

Del: