Bedriftene griper muligheten til å satse og utvikle seg

–Engasjementet og viljen etter å utvikle bedriften sin er stigende. Vi merker at folk griper muligheten, sier Jens Petter Aarli i Namsskogan Utvikling og Eirik H. Iversen i Børgefjell Utvikling.

Driver du næring i Namsskogan og Røyrvik er sjansen stor for at du har vært i kontakt med Aarli og Iversen. De legger til rette for at næringslivet skal utvikle seg, og gleder seg over at flere bedrifter nå tør å satse.

–Engasjementet og viljen etter å utvikle bedriften sin er stigende. Vi merker at folk griper muligheten, sier Jens Petter Aarli i Namsskogan Utvikling og Eirik H. Iversen i Børgefjell Utvikling.
–Engasjementet og viljen etter å utvikle bedriften sin er stigende. Vi merker at folk griper muligheten, sier Jens Petter Aarli i Namsskogan Utvikling og Eirik H. Iversen i Børgefjell Utvikling.

Støtter bedriftene
–Vi merker at pågangen er større enn tidligere og at flere og flere griper muligheten som tross alt ligger her nå. Det er bra, for det handlingsrommet bedriftene har nå gjennom omstillingsprogrammet, vil vi ikke få igjen, sier Aarli.

For Aarli og kollegene i Namsskogan Utvikling støtter bedrifter som vil omstille og utvikle seg – noe som er helt avgjørende for å beholde arbeidskraft og kompetanse i regionen på lengre sikt, ifølge Aarli. Og med omstillingsprogrammet som nå snart er inne i sitt andre fulle driftsår, merker han at noe er på gang.

–Det ser vi på antall henvendelser og forespørsler. Vi kjenner næringslivet i regionen godt, og er glade for den utviklingen som er i ferd med å skje, sier han.

Forenkler arbeidet
Jens Petter Aarli og kollega Anders Fiskvik Kartum er sparringspartnere for næringslivsaktørene, og hjelper de med å se potensialet og mulighetene for utvikling. De bistår også med prosjektplaner, søknader og prosjektoppfølging sammen med omstillingsprogrammet.

–Vi vil gjøre det lett for næringslivet å involvere seg i den muligheten vi nå har med omstillingsprogrammet. Vi håper vi er med på å senke terskelen for å tenke omstilling og for å se egne behov litt fram i tid – og ikke minst det å tørre å satse. Det er det som kreves for å møte etterspørselen framover, tror Kartum.

Fra venstre, Eirik H. Iversen i Børgefjell Utvikling, Anders Fiskvik Kartum og Jens Petter Aarli og Åse Marie Langlie i Namsskogan Utvikling.
Fra venstre: Eirik H. Iversen i Børgefjell Utvikling, Anders Fiskvik Kartum, Jens Petter Aarli og bosettingskoordinator Åse Marie Bugge Langlie i Namsskogan Utvikling.

Modningsprosess
Og nå skjer det etter alt å dømme en modningsprosess blant næringsaktørene i Namsskogan og Røyrvik. Pågangen og interessen for å utvikle seg og satse er stadig økende – noe Børgefjell Utvikling ser på antallet og type prosjektsøknader.

–Det er tydelig at bedrifter vil benytte seg av de ekstraordinære mulighetene som omstillingsinnsatsen gir nå. Vi kan være med å gi økt kraft og forsterke innsatsen til de som ønsker å ta sin bedrift til et steg videre, forteller Iversen.

Det er signaler som lover godt for resten av omstillingsperioden, mener kollegene i Namsskogan Utvikling.

–Det er positivt at flere og flere bruker oss og har lyst til å utvikle seg, for det ligger store muligheter her for de som ønske det. Fram til 2027 har vi drahjelp og et handlingsrom utover det vanlige. Dette skal vi utnytte til det fulle. Derfor er det gledelig å se at aktørene også ser dette, sier Kartum.

Les også: Hun er ny bosettingskoordinator

Del: