Vi slår sammen kreftene – nå skal øvre Namdalen utvikles

Namsskogan og Røyrvik kommune slår sammen kreftene for å videreutvikle øvre Namdalen som et spennende og inspirerende sted å besøke, bygge og bo.

Namsskogan og Røyrvik ligger helt nord i Namdalen. Dette praktfulle fjell- og skogområdet er rikt på kultur og historie, og naturopplevelsene er rett utenfor døren. 

 

Gjennom flere hundre år har den samiske befolkningen satt sitt preg på områdets kultur, språk, tradisjoner og næringsvirksomhet, som bidrar til et rikt og spennende lokalsamfunn. 

Til tross for de fantastiske mulighetene i området, har vi de siste ti årene opplevd jevn nedgang av antall innbyggere og arbeidsplasser. For å snu trenden må vi jobbe sammen for å utnytte potensialet i regionen vår.

 

Nå skal Namsskogan og Røyrvik kommuner slå sammen kreftene for å gjennomføre et ekstraordinært arbeid med næringsutvikling. Slik skal vi videreutvikle øvre Namdalen som et spennende og inspirerende sted å besøke, bygge og bo.

 

Sammen har kommunene etablert selskapet Børgefjell utvikling, som skal lede kommunene gjennom et omstillingsprogram. Regioner som er under omstilling, får ekstra midler fra fylkeskommunen og ekstra kapasitet som skal gå til omstillings- og nyskapningsarbeid. 

 

Ved hjelp av en grundig og omfattende Handlingsplan og Omstillingsplan, skal vi nyttiggjøre oss omstillingsmidlene innenfor seks satsingsområder:

 

·      Nytt næringsliv

·      Eksisterende næringsliv

·      Reiseliv

·      Kompetanse

·      Attraktivitet for næringsliv

·      Kultur og samfunn

 

I løpet av fem år skal Børgefjell utvikling bidra til å skape og sikre 80 arbeidsplasser, gjennomføre et kompetanseløft og innovere næringslivet og kommunene. Målet er å sikre en levende fjellregion, som er attraktiv både for dem som allerede bor her, og for de som har lyst til å slå seg ned sammen med oss. 

 

Vil du være med på arbeidet? Kanskje du har en god idé til et prosjekt som kan være med på å bygge opp regionen vår? Ta kontakt med oss for rådgivning! 

Del: