Tror samarbeid er nøkkelen til suksess

Innbyggerne i Røyrvik og Namsskogan ønsker tettere samarbeid og flere møteplasser for å gjøre Børgefjell mer attraktivt.

Det kom tydelig fram da godt over 100 engasjerte innbyggere fra begge kommunene brukte kvelden sammen på kick-off i omstillingsprogrammet 16.februar. Diskusjonen rundt bordene dreide seg om hvordan man med samarbeid kan skape og utvikle arbeidsplasser som gjør regionen mer attraktiv å bo i, jobbe i og besøke.

Mange muligheter i Børgefjell

Eirik H. Iversen, daglig leder i Børgefjell Utvikling, er glad for at mange ønsker enda tettere dialog mellom kommunene.

–Mitt tydelig inntrykk er at folk etterlyser felles møteplasser for å bli bedre kjent med hverandre og utforske hvor det er muligheter for samarbeid. Det er i seg selv et veldig godt utgangspunkt, sier han.

Eirik H. Iversen,  daglig leder i Børgefjell Utvikling, er glad for å se engasjementet og optimismen blant innbyggerne i Namsskogan og Røyrvik. Foto: Thomas Jergel
Eirik H. Iversen, daglig leder i Børgefjell Utvikling, er glad for å se engasjementet og optimismen blant innbyggerne i Namsskogan og Røyrvik. Foto: Thomas Jergel

At regionens potensial foreløpig er en godt bevart hemmelighet, var det også bred enighet om i Namsskoganhallen denne kvelden. Det håper Iversen også å få gjort noe med.

–Det er ikke tvil om at det ligger store muligheter i regionen, noe vi skal jobbe for å utvikle enda mer. Jeg er imponert over engasjementet og optimismen blant de som bor her. Stemningen i kveld gir virkelig en grobunn for videre samarbeid i Børgefjell, og her vil det skje mye spennende framover, sier Iversen.

Del: