Optimistiske ordførere oppfordrer til samarbeid

Ordførerne Elisabeth Vollmo Bjørhusdal og Kennet Tømmermo Reitan sporer optimisme i regionen, og oppfordrer næringslivet i Namsskogan og Røyrvik til å se muligheter sammen.

–Nå har vi en sjelden sjanse til å utvikle næringslivet i kommunene. Det er viktig for innbyggerne, bedriftene og alle deler av regionen, sier Kennet Tømmermo Reitan, ordfører i Røyrvik kommune. Han mener å spore en optimisme blant sine innbyggere.

–Ja, jeg synes det. Det begynner å skje noe her, og flere og flere virker å være optimistiske om framtida. Det er et veldig godt utgangspunkt. Mange ser nok muligheter knyttet til at det er vedtatt gruvedrift her også. Det er ikke til å stikke under en stol, forklarer Reitan.

Han understreker at det er viktig a næringslivet har et langsiktig perspektiv.

–Bedriftene må tenke på kompetanseheving og sette seg noen mål for framtida. Det er nå  toget går, og det er nå man må tørre å utvikle seg, sier røyrvikordføreren.

–Nå har vi en sjelden sjanse til å utvikle næringslivet i kommunene, sier Kennet Tømmermo Reitan, ordfører i Røyrvik kommune.

Unike muligheter
Elisabeth Vollmo Bjørhusdal, ordfører i Namsskogan kommune, opplever i likhet med Reitan også optimisme blant innbyggerne i kommunen.

–Jeg har inntrykk av at næringslivet forstår hvilken posisjon vi er i nå og hvilke muligheter som ligger her. Nå handler det om å gripe de mulighetene. Vi må jobbe sammen innad i kommunen og på tvers av kommunegrenser for å skape en varig vekst og robusthet i næringslivet. Vi er avhengig av alle gode krefter for å få til vekst, trivsel og utvikling. Alt henger sammen, og vi må benytte oss av denne ekstraordinære innsatsen vi har nå, sier hun.

Elisabeth Vollmo Bjørhusdal, ordfører i Namsskogan kommune, opplever i likhet med Reitan også optimisme blant innbyggerne i kommunen.

Positiv utvikling
Eirik H. Iversen i Børgefjell Utvikling mener også at samarbeid er en del av løsningen her, og er glad for å ha god støtte i ordførerne i begge kommunene.

–Vi står sterkere som region når innbyggere, næringsliv og kommunene ser muligheter sammen. Gjennom omstillingsprogrammet kan vi forsterke gode satsinger som rigger Røyrvik og Namsskogan for framtida.

Del: