Naturdata jubler for anbudsseier

Bodil Haukø og Naturdata i Røyrvik får drifte Hjorteviltregisteret videre. Sånt blir det flere arbeidsplasser av.

–Det har vært noen nervepirrende måneder, og da vi fikk vite at vi vant anbudet sto jubelen i taket! Dette var virkelig vinn eller forsvinn for oss. Nå tør vi å se framover og gleder oss til å ta fatt på jobben. Vi skal også ansette en medarbeider til, jubler Bodil Haukø, daglig leder i Naturdata.

Bodil Haukø (f.v.) og Ane Johansen Tangvik i Naturdata i Røyrvik jubler for anbuddseier. Foto: Børgefjell Utvikling

Spennende prosess
For det er fra kontoret i næringsbygget i Røyrvik at hun sammen med Ane Johansen Tangvik drifter det nasjonale Hjorteviltregisteret. Det har de gjort de siste 12 årene. Det var likevel knyttet spenning til avgjørelsen fra Miljødirektoratet når det fra 1.januar 2024 starter en ny anbudsperiode.

–I slike prosesser kan man aldri være sikker, og vi vet det var jevnt i forrige anbudsrunde. Med hjelp fra omstillingsprogrammet fikk vi mulighet til å koble på ekstern ekspertise og samtidig heve vår egen kompetanse knyttet til anbudsprosesser. Med det var vi trygge på at vi leverte et solid arbeid, og vi er glade for å se at spisset kompetanse gir økt konkurransekraft, sier Haukø.

Fikk full pott
Naturdata har driftet Hjorteviltregisteret siden 2000. Da er det kanskje ikke så rart at de i tildelingen blir poengtert at nettopp Naturdata er den bedriften med mest kompetanse på Hjorteviltregisteret i landet. Det er Haukø glad for å høre.

– Vi fikk tilbakemelding på at det var et solid arbeid, og fikk full pott på alle kriteriene. Vi er takknemlig for den hjelpen vi har fått fra omstillingsprogrammet. Dette betyr mye for oss og mye for kommunen. At vi også går fra to til tre ansatte, er vi selvfølgelig også veldig glade for, forteller Haukø.

Hjorteviltdata
Naturdatas kjerneaktivitet er innsamling, bearbeiding og tilrettelegging av hjorteviltdata. De drifter Hjorteviltregisteret og appene Sett og skutt og Fallviltapp. Naturdata har drift, utvikling og brukerstøtte på disse tjenestene, og tilbyr kurs og foredrag i bruk av Hjorteviltregisteret i tett samarbeid med fylkeskommuner og kommuner. De har også nylig gjennomført sin viltkonferanse med deltakere fra hele landet for 15. gang.

Viktig arbeid
– Vi er glade for at Naturdata så og tok muligheten for å øke kompetansen knyttet til anbudsprosesser. Kompetanseheving er en nøkkel for at bedrifter får økt konkurransekraft og utvikling, og for at de lykkes med omstilling. Naturdata er en viktig brikke i næringslivet i Røyrvik og vi heier på videre utvikling, sier Eirik H. Iversen i Børgefjell Utvikling.

Del: