Joma Gruver ansetter sin første i Røyrvik

Joma Gruver søker etter prosjektleder og plassjef med arbeidssted Røyrvik.

Gruveselskapets første lokale ansettelse blir en nøkkelperson i det videre arbeidet med å starte opp ny gruvedrift i Joma. Plassjefen skal blant annet jobbe med utvikling av selskapets leverandørkontakter, kompetansebehov og spørsmål rundt bolig for selskapets medarbeidere.

– Denne ansettelsen vil markere en milepæl for oss. Personen blir et naturlig kontaktpunkt for innbyggere, kommune, reindriften og annet lokalt næringsliv, sier styreleder Peter Hjorth i Joma Gruver.

Peter Hjorth, styreleder i Joma Gruver, håper å ha en plassjef på plass allerede til høsten.

Opptatt av samarbeid
For gruveselskapet er et godt samarbeid med myndigheter, kommune, innbyggere og lokalt næringsliv en suksessfaktor i utviklingen og oppbyggingen av organisasjonen.

Joma Gruver forventer å bruke de neste to-tre årene på forarbeidene fram mot en beslutning om oppstart, litt avhengig av når selskapet får nødvendige tillatelser og hvor raskt det går å finansiere framtidige investeringer i størrelsesorden 1 milliard norske kroner.

Gruveselskapets lokale representant skal følge opp tre viktige satsningsområder.

– Vi ønsker å få på plass et leverandørutviklingsprogram for lokale og regionale bedrifter, samarbeide med utdanningsinstitusjonene for å skaffe kompetansen vi trenger i vår virksomhet og sørge for at det blir mest mulig attraktivt å bosette seg i kommunen.

Joma Gruver forventer å bruke de neste to-tre årene på forarbeidene fram mot en beslutning om oppstart.

Sterk lokal forankring
Om selskapet får det som det vil, er prosjektlederen på plass allerede til høsten.

– Vårt mål er at denne ansettelsen symboliserer starten på noe stort. Gruvedriften vil alene gi omtrent 115 arbeidsplasser i Joma og Røyrvik og omtrent 50 sesongansatte på den svenske siden. Erfaring viser at gruveinvesteringer gir to til tre ganger så mange arbeidsplasser som det antallet som er ansatt i selve gruven. Det betyr at det til sammen kan skapes mellom 300-400 nye arbeidsplasser i Indre Namdal, sier Hjorth.

Joma Gruver er opptatt av at virksomheten skal forankres lokalt, og tror mange vil kjenne på de positive ringvirkningene i årene som kommer.

–  Vi ønsker å bli en stor verdiskaper i Røyrvik. Vi ser det som en naturlig del av vårt samfunnsansvar å legge til rette for attraktive jobber og bidra reelt til levende lokalsamfunn med varierte idretts- og kulturtilbud i regionen, legger Hjorth til.

Stillingsannonsen finner du her

Styrker næringslivet
Børgefjell Utvikling har nylig innvilget gruveselskapets forprosjekt for etablering i Røyrvik med 1 575 000 kroner, 50 prosent av prosjektets samlede kostnader. I dette ligger det også en intensjon om medfinansiering for 2025. Stian Brekkvassmo, styreleder i Børgefjell Utvikling, mener prosjektet er viktig i en region med et betydelig omstillingsbehov. Børgefjell Utvikling har som mål å styrke næringslivet og gjøre det mer attraktivt å bo i, jobbe i og besøke Namsskogan og Røyrvik.

– Denne industrisatsingen kan bli en spydspiss i arbeidet med å øke utviklingsevnen i næringslivet vårt. Vi støtter derfor prosjektets etablering av partnerskapsprogram med leverandører i regionen, kompetansebygging og boligbygging i Røyrvik. At Joma Gruver nå får fast tilstedeværelse er avgjørende for å utløse ringvirkninger med stor betydning for hele regionen, noe som er viktig for omstillingsprogrammet, sier han.

Del: