Nå er felles omstillingsprogram i gang!

Nå i januar er det felles omstillingsprogrammet i Namsskogan og Røyrvik kommet i gang.

Slår sammen kreftene

Nå skal Namsskogan og Røyrvik kommuner slå sammen kreftene for å gjennomføre et ekstraordinært arbeid med næringsutvikling. Slik skal vi videreutvikle øvre Namdalen som et spennende og inspirerende sted å besøke, bygge og bo.

Sammen har kommunene etablert selskapet Børgefjell utvikling, som skal lede kommunene gjennom et omstillingsprogram.

I løpet av fem år skal Børgefjell utvikling bidra til å skape og sikre 80 arbeidsplasser, gjennomføre et kompetanseløft og innovere næringslivet og kommunene. Målet er å sikre en levende fjellregion, som er attraktiv både for dem som allerede bor her, og for de som har lyst til å slå seg ned sammen med oss. 

 

Teamet

Teamet som er klar til å bistå bedriftene består av Tor Inderdal, Øyvind Kveli og Tove Ingulfsvann. Vi har alle tre, både hver for oss og sammen, mange år fartstid fra næringsutvikling og omstillingsprogram tidligere. Nå bretter vi opp armene for å få til en best mulig start for programmet som skal i gang i kommunene Namsskogan og Røyrvik. Vi er på plass midlertidig nå i oppstarten, fram til en varig løsning for programledelse er på plass. 

Det er med stor iver vi nå jobber med å igangsette programmet. Det er mye som skal på plass i oppstarten for å få til et bra grunnlag for videre arbeid. Nå jobber vi med å komme i gang med systemer og måter å jobbe på. Fremover kommer både informasjon, folkemøter og synlig aktivitet fra programmet. 

Ta kontakt

Ring, meld eller chat med oss. Vi er klar for å diskutere bedriftsideer, forslag og innspill. 

Ikke nøl med å ta kontakt. Vi ønsker alle initiativer og ideer som kan styrke Namsskogan og Røyrvik kommuner velkommen. Vi kan hjelpe bedrifter med utvikling, vekst og søknadsprosess i forbindelse med omstillingsmidlene.

Del: