De nye skipperne på skyssbåten

Nå er det far Rolf og sønnene Andreas og Tomas Lavik i Namsvatn Padlesenter som frakter fjellturister over Namsvatnet inn til porten av Børgefjell Nasjonalpark.

Det er like før turistene kommer for å oppleve fine fiskevann og urørt natur i nasjonalparken vår. Med nyervervet skyssbåt står familien Lavik klare til å ta de imot.

–Ingen tvil om at vi gleder oss til å ta fatt på dette. Å ha et skyssbåttilbud er betydningsfullt for turismen i kommunen, og gir ringvirkninger for alle. Det er noe av grunnen til at vi ønsker å gjøre dette, forteller Rolf.

Les mer om skyssbåt-tilbudet her

Rolf og Andreas ser fram til sin første sesong med skyssbåten som skal frakte fjellturister til nasjonalparkgrensa.
Rolf og Andreas ser fram til sin første sesong med skyssbåten som skal frakte fjellturister til nasjonalparkgrensa.

Familiebedrift
Skyssbåttilbudet innlemmes nå som en del av alt det andre de gjør i den lille, men innholdsrike familiebedriften på sørsiden av Namsvatnet. Med omstillingsmidler har de fått muligheten til å ruste seg for en varig drift av skyssbåten.

–Dette tar vi seriøst og ser på det som et langsiktig tilbud for turistene her. Vi er veldig takknemlige for samarbeidet med Børgefjell Utvikling, og jobber nå med profilering og kompetanseheving før sesongstart. Vi skal tilfredsstille relativt høye sikkerhetskrav når vi skal frakte passasjerer. Blant annet tar vi fritidsskippersertifikat, forteller Rolf.

Skyssbåten er en Buster Magnum, en aliminiumsbåt som er kjøpt av den forrige eieren. Turen over vannet tar omtrent 20 minutter og sesongen starter rundt månedskiftet juni/juli og varer til midten av oktober.

Dette er skyssbåten som skal frakte turister inn og ut av nasjonalparken.
Dette er skyssbåten som skal frakte turister inn og ut av nasjonalparken.

Ambassadører for området
Rolf er glad for å dele ansvaret for skyssbåten med begge sønnene. Eldstesønnen Andreas skal kjøre flere turer enn yngstemann Tomas, som i tillegg skal håndtere bookingløsning og administrativt arbeid.

-Vi håper på at mange bestemmer seg for å besøke nasjonalparken i sommer og at skyssbåten er et godt tilbud for å komme seg inn, sier Andreas.

For familien er det viktig å være gode ambassadører for kommunen (og nasjonalparken), og ser også på det som sin oppgave å profilere de andre aktørene i bygda.

–Samspillet innad i kommunen er veldig viktig. Vi gir hverandre ringvirkninger og alle er avhengige av alle, sier Rolf.

Skyttbåten ligger ved havna i Namsvatnet, men har flere anløpssteder.
Skyssbåten ligger ved havna i Namsvatnet, og har flere anløpssteder.

Støtte og velvilje
For Rolf har samarbeidet med Børgefjell Utvikling vært til stor hjelp.

–Vi har fått uvurderlig støtte fra omstillingsprogrammet. De har vært viktige støttespillere som jeg ikke tror vi hadde klart oss uten.

Også Eirik Iversen i Børgefjell Utvikling er glad for samarbeidet med familiebedriften.

–Skyssbåten er viktig for besøkende og innbyggere, og er et viktig element for å gjøre det mer attraktivt å bo i, besøke og drive næring i området. De har en sentral vertskapsrolle ved å ta reisende inn og ut av nasjonalparken. Det er viktig med trygg ferdsel og et kvalitetstilbud i skyssbåten, og det har vi nå, sier Eirik Iversen i Børgefjell Utvikling.

Dersom du sitter med en god idé for hvordan området kan skape flere og mer robuste arbeidsplasser, kan du være aktuell som mottaker av våre omstillingsmidler. Ta kontakt med oss!

Skyssbåten ligger ved innfallsporten til Børgefjell nasjonalpark. Her kan man få informasjon om området.
Skyssbåten ligger ved innfallsporten til Børgefjell nasjonalpark. Her kan man få informasjon om området.

Del: