Daglig leder på plass – ser store muligheter for regionen

Han begynner i jobben etter sommerferien.

Eirik Hjulstad Iversen ansatt som daglig leder i Børgefjell utvikling og programleder for omstillingsprogrammet i Namsskogan og Røyrvik kommuner.

Iversen er 38 år og kommer fra jobb i Trøndelag fylkeskommune hvor han har arbeidet med regional samfunnsutvikling innen kompetanseområdet, og vært en pådriver for økt samarbeid for at Trøndelag skal møte nye kompetanseutfordringer på en offensiv måte. Han har også variert prosjektledererfaring fra ulike prosjekter i Røde Kors og en bakgrunn som fylkesaksjonsleder for NRK TV-aksjonen i Trøndelag.  

Iversen har en samfunnsvitenskapelig utdanningsbakgrunn med fokus på statsvitenskap og konfliktløsning hvor samfunnsbygging står sentralt. I tillegg har han utdanning som naturguide og erfaring innen opplevelsesbasert reiseliv som vil komme godt med i omstillingsarbeidet.

Styerleder Inge Ryan er svært fornøyd med å få Iversen inn som leder for Børgefjell Utvikling. Han har spennende bakgrunn både når det gjelder utdanning og yrkeserfaring.

Ny daglig leder ser frem til å være en pådriver for å kunne koble muligheter som allerede finnes i Røyrvik og Namsskogan med muligheter som ligger i omstillingsprogrammet i Børgefjell utvikling. Slik kan flere aktører sammen skape økt utviklingskraft og resultater i regionen. Med målrettede tiltak skal vi gjøre det mer attraktivt å drive bedrift, besøke og bo i området. Det er gjort et solid grunnarbeid som vi skal bygge videre på, og med mange gode samarbeidspartnere, et engasjert styre og gode krefter som går sammen skal vi skape resultater til det beste for regionens videre utvikling understreker Iversen. Han begynner i jobben etter sommerferien.

Fakta om omstillingsprogrammet

Kommunene Namsskogan og Røyrvik har omstillingsstatus. Det innebærer at vi går sammen om å styrke næringslivet og sørge for vekst i området.

I løpet av fire år skal vi jobbe målrettet for å skape flere robuste bedrifter der innovasjon, bærekraft og naturbaserte næringer står i sentrum. Vårt mål er 80 sikrede og nye arbeidsplasser innen 2026.

Del: