Vil du ta bedriften din et steg videre?

Ta en titt på hva vi prioriterer i 2023 og se om din bedrift kan utvikle seg innenfor innsatsområdene til omstillingsprogrammet.

Fjellkommunene Namsskogan og Røyrvik har slått hodene sammen for å satse på næringslivet i Børgefjell. Det skal bli mer attraktivt å bo, jobbe og besøke området.

–Sammen skal vi styrke den levende fjellregionen vår med et naturbasert næringsliv, og fram til utgangen av 2026 er målet å sikre og skape arbeidsplasser i samarbeid med næringslivet og kommunene, sier Eirik H. Iversen i Børgefjell Utvikling.

Her kan du lese handlingsplanen. Den viser retning og prioriteringer for omstillingsprogrammet dette året.

–Her er det muligheter for de som vil satse. Jeg tar gjerne en prat med bedrifter for å se om du kan være aktuell som mottaker av våre omstillingsmidler, sier han.

Dette prioriteres:

  • Nytt næringsliv – Nyetableringer og gründervirksomhet

  • Eksisterende næringsliv – Utvikling og vekst i eksisterende bedrifter

  • Reiseliv – Utvikle tilbudet innen overnatting, mat og opplevelser

  • Kompetanse – Kompetanseheving for bedrifter og ansatte

  • Attraktivitet for næringslivet – Å legge til rette for samarbeid og nyskaping i lokalsamfunnet og næringslivet

  • Kultur og samfunn – Å legge til rette for en mer attraktiv region å bo i, arbeide i og besøke

Karl Kristoffer Winter sikrer seg mesterbrev og starter sprosseproduksjon med omstillingsmidler
Karl Kristoffer Winter sikrer seg mesterbrev og starter sprosseproduksjon med omstillingsmidler

Satsninger som skaper økt utviklingsevne prioriteres høyt i omstillingsarbeidet fremover, og Eirik forteller at de har kommet godt i gang med arbeidet. Nå utfordrer han bedriftene i Børgefjell til å utvikle seg innenfor de områdene som omstillingsprogrammet prioriterer i 2023.

–Vi vil at bedriftene kikker på handlingsplanen og ser omstilling og utvikling i sin bedrift opp mot muligheter som ligger i omstillingsprogrammet.

Eirik understreker at man ikke må nøle med å ta kontakt.

–Vi trenger pådrivere som går foran og gjør en innsats innenfor strategiområdene. Dette gir grobunn for resultater i enkeltbedrifter og regionen som helhet.

Eirik H. Iversen i Børgefjell Utvikling ønsker at næringslivet i regionen utvikler seg innenfor de prioriterte områdene
Eirik H. Iversen i Børgefjell Utvikling ønsker at næringslivet i regionen utvikler seg innenfor de prioriterte områdene

Les hvordan Hege ved Røyrvik bakst og konditori bruker omstillingsmidler til å utvikle nye produkter. 

Les om Karl Kristoffer Winter som sikrer seg mesterbrev og starter sprosseproduksjon med omstillingsmidler. 

Bli inspirert av andre som satser på omstilling og utvikling! Se her for oversikt over prosjekter støttet av omstillingprogrammet

Del: